Algemene voorwaarden

Om alles voor iedereen ordelijk te laten verlopen, zijn er middels dit reglement enkele richtlijnen opgesteld:

Tijden
Weekendreserveringen gelden van: Vrijdag 16.00u tot zondag 16.00u.
Doordeweekse reserveringen gelden een aankomsttijd van 16.00u en vertrektijd van 12.00u.
Hierop kan in overleg van worden afgeweken.

Nachtregister
Bij aankomst moet er een nachtregister ingeleverd worden waarop naam, woonplaats en leeftijd vermeld staan van iedereen die op onze vakantieboerderij verblijft. De eindverantwoordelijke moet zich kunnen legitimeren d.m.v. rijbewijs of paspoort.

Schoonmaak
De accommodatie is schoon als u komt en dient ook schoon achtergelaten te worden. Indien de accommodatie niet schoon achtergelaten wordt, zal € 75,- in rekening gebracht.

Muziek
Het is niet toegestaan om eigen muziekinstallaties mee te nemen. Hiervoor kan men gebruik maken van onze eigen omroepsysteem. Buiten mag er tussen 8.00u en 22.00u muziek gemaakt worden. Binnen mag er tussen 7.00u en 24.00u muziek gemaakt worden.

EHBO
Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een EHBO-koffer.

 

Afvalscheiding
Afval wordt gescheiden. Dit moet in de daarvoor bestemde bakken. (GFT; glas; PMD; papier)
Niet goed gescheiden afval én restafval wordt per afvalzak van 60 liter € 5,- in rekening gebracht.

Overgebleven eten
Onnodig voedsel weggooien is zonde voor het milieu. Dit mag je aan het einde van je bezoek laten staan. Wij kijken of wij hier een goede plek voor kunnen vinden.

Beschadigingen
Eventuele beschadigingen moeten worden gemeld aan de beheerder. Deze kosten worden door ons in rekening gebracht.

Bosspellen
Niet elk stuk bos is voor elk spel geschikt, zeker voor nachtspellen. Informeer bij ons waar u het beste terecht kan zodat we de buurt niet tot last zijn.

 

Kampvuur
Kampvuur mag gehouden worden na overleg met ons. Er mag niet later gestookt worden dan 23.00u. (daarna uit laten gaan). Alleen met gesprokkeld hout of onbehandeld hout is (Vrij van verf en spijkers). Al het hout dat je meeneemt dien je zelf ook weer af te voeren.

Springkussens
Voor gebruik van luchtkussens en andere grote energieverbruikers brengen wij een bedrag in rekening van € 0.40 per kWh.

Vragen?
Mocht u suggesties of op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij dat graag