Algemene voorwaarden

 • Bij aankomst moet er een nachtregister ingeleverd worden waarop naam, woonplaats en leeftijd vermeld staan van iedereen die op onze vakantieboerderij verblijft. De eindverantwoordelijke moet zich kunnen legitimeren d.m.v. rijbewijs of paspoort.
 • Weekendreserveringen gelden van: Vrijdag 16.00u tot zondag 16.00u.
  Doordeweekse reserveringen gelden een aankomsttijd van 16.00u en vertrektijd van 12.00u.
  Hierop kan in overleg van worden afgeweken.
 • De accommodatie is schoon als u komt en dient ook schoon achtergelaten te worden. Indien de accommodatie niet schoon achtergelaten wordt, zal € 75,- in rekening gebracht.
 • Afval wordt gescheiden. Dit moet in de daarvoor bestemde bakken. (GFT; glas; PMD; papier)
  Niet goed gescheiden afval én restafval wordt per afvalzak van 60 liter € 4,- in rekening gebracht.
 • Eventuele beschadigingen moeten worden gemeld aan de beheerder. Deze kosten worden door ons in rekening gebracht.
 • Het is niet toegestaan om eigen muziekinstallaties mee te nemen. Hiervoor kan men gebruik maken van onze eigen omroepsysteem. Buiten mag er tussen 8.00u en 21.00u muziek gemaakt worden. Daarnaast zal het op buiten deze tijdstippen in het naastgelegen bos(sen) ook rustig moeten zijn. Binnen mag er tussen 7.00u en 24.00u muziek gemaakt worden.
 • Voor avond- en nachtspelen verzoeken wij jullie gebruik te maken van het bos tegenover camping ”De Wildhorst”. U wordt verzocht om daarna weer rustig naar de vakantieboerderij terug te keren.
 • Kampvuur mag gehouden worden na overleg met de beheerder. Er mag niet later gestookt worden dan 23.00u. (daarna uit laten gaan). Alleen met gesprokkeld hout. Geen hout zelf meebrengen.
 • Voor gebruik van luchtkussens brengen wij een bedrag in rekening van
  € 25,- per kussen per dag.

Mocht u suggesties of op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.